همکلاسی سلام

یه اتاق که درش رو به همه علوم آزمایشگاهی ها بازه

لام انگل 5

کرم نر تریکوسوفال (کرم شلاقی )

----------------------------

کرم ماده تریکوسفال (کرم شلاقی )

-----------------------------

کرم بالغ تریشین ماده

------------------

کرم بالغ تریشین نر

---------------------------------

لارو تریشین در عضله

----------------------

لارو تریشین آزاد

-----------------------

تخم توکسوکارا

----------------------------

تخم کاپیلاریا هپاتیکا

http://iwvp7w.bay.livefilestore.com/y1pDzDXimj45woM33zftgPkgwrqO0i1B-M3_lZAcLqL28JQGjTlNqqS7-mXK0ysn7ynFFjls3e0GR9sR4D8RWF-zCFp2bmjLVLP/tokhm%20capilaria%20hepatica.jpg?psid=1

----------------------------------------------

تخم دیکتو فیمارناله

-------------------------------

تخم تریکوسفال

-------------------

کرم نر تریکواسترونژیلوس

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۱۰ساعت 22:21  توسط میترا  |