همکلاسی سلام

یه اتاق که درش رو به همه علوم آزمایشگاهی ها بازه

لام انگل 1

 اسکولکس (سر ) همینولپیس نانا :

اسکولکس کوچک و کروی شکل . دارای خرطوم( رستولوم ) کوتاه که دارای 1 ردیف قلاب می باشد.

اسکولکس دارای 4 عدد بادکش فنجانی شکل است

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند بالغ همینولپیس نانا:

بدن ذوزنقه ای شکل دارای عرضی 4برابر طول . هر بند رسیده 3عدد بیضه کروی شکل و 1 تخمدان دو قطعه ای . 1 رحم کیسه ای شکل حاوی تخم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخم همینولپیس نانا :

کروی شکل ، دوجداره و فاصله بین دو جدار زیاد است . در دو قطب تخم بین دو جدار رشته های نازک فیلامنت وجود دارد . دارای جنین 6 قلابه با قلاب های نازک

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخم همینولپیس دیمینوتا:

کروی شکل ، دوجداره که بین دو جدار آن فاصله افتاده است ،تخم دارای جنین 6 قلابه به نام انکوسفر است .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند بارور تنیا ساژیناتا:

هر بند دارای انشعابات و رحم پر از تخم میباشد و فاقد منفذ است.

هر طرف تنه رحمی تعداد 15-30 شاخه جانبی منشعب میشود

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند بالغ تنیا ساژیناتا:

هر بند دارای اندام تناسلی نر و ماده می باشد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تخم تنیا ساژیناتا:

کروی شکل ، دو جداره . دارای خطوط شعاعی در بین دو جداره . ( این تخم شبیه به چرخ درشکه میباشد)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند بالغ دیپلیدیوم کنینوم:

هر بند دارای 2 دستگاه و2 منفذ تناسلی است که در وسط بند به خارج باز می شود.

تعداد بیضه ها زیاد و قسمت مرکزی بند را اشغال میکند. تخمدان و غدد ویتلین مربوط به هر دستگاه تناسلی به صورت یک توده واحد و شبیه خوشه انگور می باشد


--------------------------------------------------------------------------------------------

تخم دیپلیدیوم کنینوم:

در رحم کرم تخم دیده نمی شود.

بلکه کپسول های چند ضلعی غشایی به وجود می آیند که هر کدام حاوی 8-20 عدد تخم می باشد که به آن egg capsules می گویند. هر تخم کروی شکل و دارای جنین 6 قلابه می باشد
+ نوشته شده در  ۸۹/۰۷/۲۶ساعت 17:49  توسط میترا  |